SAP ERP that grows with you

Capture all your data in an integrated enterprise resource planning (ERP) system for small businesses and midsize companies.

“ เราเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านระบบ ERP ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งเน้นซอฟต์แวร์ SAP เรานำเสนอความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและความรู้ทางเทคนิคในโซลูชั่น SAP ที่หลากหลายตั้งแต่ระบบ ERP จนถึงการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ (Interface) ด้วยประสบการณ์ทางด้านที่ปรึกษาระบบ ERP มากกว่า 10 ปี ดังนั้นเราจึงสามารถสนับสนุนลูกค้าของเราได้ในทุกด้านของซอฟต์แวร์ SAP ด้วยความเหมาะสม ลูกค้าของเรามีความหลากหลายเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ ตั้งแต่เอสเอ็มอีขนาดเล็กในท้องถิ่นต่างๆ ที่เริ่มต้นการเดินทางด้วยโซลูชั่น ERP ตัวแรกไปจนถึงระดับบริษัทมหาชน ภารกิจของเราคือการช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยการปรับใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและดำเนินการให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้สำเร็จซึ่งจะให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และมีข้อมูลเชิงลึกที่จะนำมาใช้ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนได้มากขึ้นกว่าเดิม ”

“ เราเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านระบบ ERP ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งเน้นซอฟต์แวร์ SAP เรานำเสนอความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและความรู้ทางเทคนิคในโซลูชั่น SAP ที่หลากหลายตั้งแต่ ระบบ ERP จนถึงการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ (Interface) ด้วยประสบการณ์ทางด้านที่ปรึกษาระบบ ERP มากกว่า 10 ปี ดังนั้นเราจึงสามารถสนับสนุนลูกค้าของเราได้ในทุกด้านของซอฟต์แวร์ SAP ด้วยความเหมาะสม ลูกค้าของเรามีความหลากหลายเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ ตั้งแต่เอสเอ็มอีขนาดเล็กในท้องถิ่นต่างๆ ที่เริ่มต้นการเดินทางด้วยโซลูชั่น ERP ตัวแรกไปจนถึงระดับบริษัทมหาชน
ภารกิจของเราคือการช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยการปรับใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและดำเนินการให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้สำเร็จซึ่งจะให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และมีข้อมูลเชิงลึกที่จะนำมาใช้ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนได้มากขึ้นกว่าเดิม ”

SAP Business One

     เป็นโซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งแอปพลิเคชัน SAP Business One ถือได้ว่าครบกระบวนการทำงานภายในองค์กรเลยทีเดียว ซึ่งครอบคลุมการทำงานในด้านการเงิน การบัญชี การขาย การจัดซื้อ การควบคุมสต๊อคสินค้า และการทำลูกค้าสัมพันธ์ จึงช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรสะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น โดยทางบริษัท เซลเทคซอฟต์ จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีลูกค้ามากกว่า 100 บริษัท สามารถให้คำปรึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน SAP Business One ให้มีประสิทธิภาพสุงสุด และช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรขององค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้นไปได้

ความสำคัญของซอฟต์แวร์ระบบ ERP ในปัจจุบัน

     ซอฟต์แวร์ระบบ ERP กลายเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในสมัยนี้ ที่มีความหลากหลายของโซลูชั่นสำหรับตอบโจทย์ให้กับประเภทธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างมากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ระบบบัญชีแบบเดิม ๆ สามารถช่วยให้ผู้บริหารทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง ทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ และก้าวเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ได้อย่างง่ายดายและชาญฉลาด
     ความแพร่หลายของซอฟต์แวร์ระบบ ERP ในกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้นำระบบ ERP เข้ามาใช้จะก่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมทั้งของภายในองค์กรเอง และทั้งขององค์กรในเครือ รวมถึงของทั้งองค์กรคู่ค้าด้วยเช่นกัน เสริมสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละแผนก อีกทั้งเกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการรับ-ส่งข้อมูลการค้าให้กับองค์กรในเครือหรือองค์กรคู่ค้ามากขึ้น สะท้อนให้เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินแผนในการปรับปรุง หรือตรวจสอบการทำงานของพนักงานในองค์กรว่าได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นโซลูชั่น ERP จึงมีบทบาทที่ช่วยลดความซับซ้อนของการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กรได้อย่างชาญฉลาด ในทุกรูปแบบธุรกิจหรือทุกขนาดองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ ERP เพื่อสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดการเติบโตอย่างทวีคูณและต่อเนื่อง

โซลูชั่นที่ตอบโจทย์

Solution for you

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสตาร์ทอัพขนาดเล็กและขนาดกลางในแต่ละรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจค้าส่ง
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจให้บริการ
ธุรกิจกีฬา
ธุรกิจยา และสารเคมี
ธุรกิจการผลิต
ธุรกิจเครื่องประดับ
ธุรกิจให้เช่าสังหาฯ-อสังหาฯ
ธุรกิจโลจิสติกส์
ธุรกิจขายปลีก
ธุรกิจพลังงาน
หน่วยงานราชการ

SAP Business One

มาพร้อมกับความสามารถที่เต็มเปี่ยม เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

business benefits

Multi-Company, Multi-Branch

รองรับการขยายกิจการ สามารถเพิ่มฐานข้อมูลบริษัท หรือฐานข้อมูลสาขาได้ไม่จำกัด

Multi-Currency

สามารถใช้สกุลเงินตราต่างประเทศได้หลายอัตรา และกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้

Multi-Project

สามารถทำงานโครงการได้ โดยเพิ่มข้อมูลโครงการ ได้ไม่จำกัด

Multi-Warehouse And Multi-bin

สามารถเพิ่มคลังสินค้าได้ไม่จำกัด และในแต่ละคลังสินค้าสามารถเพิ่ม Bin Locationได้ไม่จำกัด โดยแบ่งระดับได้สูงสุด 4 ระดับ

Multi-Language support

สามารถเปลี่ยนภาษาได้ โดยที่เมนูฟังชั่นหลัก รองรับ 28 ภาษา (28 Language), ที่คำอธิบายของแต่ละช่องหรือคอลัมน์ รองรับการแก้ไขทุกภาษา, สามารถบันทึกข้อมูลด้วยภาษาต่างๆ ได้

Approval Process

สามารถกำหนดการขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆของการ ซื้อสินค้า,ขายสินค้า,รับและจ่ายสินค้าในคลัง,บันทึกสินค้าขาดหรือเกินจากการนับสินค้าในคลังสินค้า, การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ และ เงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

Profit Centers / Cost Centers

สามารถบันทึกบัญชีตามหลักศุนย์กำไร/ต้นทุน สามารถกระจายบัญชีไปยังมิติต่างๆที่ต้องการได้

Alert and Mail

สามารถกำหนดการทำงานให้แจ้งเตือน หรือส่งเมล์แจ้งให้ผู้เกี่ยวขัองในระบบทราบได้

Budgeting

สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้

Offset - Affiliated Company

สามารถทำการรับ/จ่ายเงิน ของกลุ่มบริษัทในเครือได้

Manufacturing

สามารถจัดการ การผลิตแบบ Make to Order, Make to Stock พร้อมกับสามารถเพิ่มทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน, เครื่องจักร และ อื่นๆได้

Inventory Valuation Methods

สามารถใช้วิธีการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ เช่น FIFO, Moving Average Cost, Standard Cost, Serial/Batch

Query Generator

สามารถจัดทำรายงานให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

SAP Business One

Our cloud and on-premise ERP software helps you manage everything from accounting and CRM to supply chain management and purchasing.

Copyright © Zeltechsoft. All rights reserved.