ติดต่อเรา

ทีมที่ปรึกษาของเรายินดีที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ
Our consulting team would be happy to help and advise
if you have any questions or inquiries.

เชิญสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

เป้าหมายที่สำคัญของเรา
(Our important goal)

 • ช่วยให้คุณเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน และมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจและผลกำไร
 • ช่วยให้คุณประเมิน และปรับกระแสเงินสดให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ
 • ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด
 • ช่วยให้คุณมีระบบสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้คุณมีกระบวนการทำงานที่ปรับลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าลงได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
(Benefits)

 • ขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยใช้การดำเนินงานที่คล่องตัว
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ขจัดการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
 • ลดความผิดพลาดในการทำงาน
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
 • เร่งเวลาให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ZELTECHSOFT CO.,LTD.

50/151 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Projects
Solutions
Customers
Guests