SAP Business One

Designed specifically for SMEs, SAP Business One is a single, affordable solution for managing your entire company – including financials, sales, customer relationships, and operations.

SAP B1_200x100

grows with you

SMEs ทำไมถึงต้องใช้...
SAP Business One?

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ที่มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP Business One เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าทุกด้านของธุรกิจของคุณทำงานอย่างไร การอัปเดตข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมธุรกิจของคุณได้มากขึ้นทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

เป็นมากกว่าโซลูชั่นสำหรับงานบัญชี

More than just an accounting solution

SAP Business One เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการงานด้านบัญชีและงานด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายขีดความสามารถนอกเหนือจากนี้ด้วย

ระบบพื้นฐานที่สำคัญของ
SAP Business One
(Key Functionality)

ระบบการจัดการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ (Administration)
ระบบการจัดการข้อมูลลูกหนี้/เจ้าหนี้ (Business Partner)
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Opportunity)
ระบบการจัดการขาย และการส่งสินค้า (Selling and Account Receivable)
ระบบการจัดการการซื้อ และการรับสินค้า (Purchasing and Account Payable)
ระบบการจัดการรับชำระเงิน และจ่ายเงินให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Banking)
ระบบการจัดการด้านบัญชีและ การเงิน (Financial, Costing, Budget, Fixed Asset)
ระบบการจัดดการสินค้าคงคลัง (Warehouse and Inventory Management)
ระบบการจัดการวางแผน และการผลิต (MRP and Production)
ระบบการจัดการต้นทุนโครงการต่างๆ (Project Management)
ระบบการจัดการให้บริการสินค้าหลังการขาย (Servicing)
ระบบการจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Profile)

ความสามารถที่เต็มเปี่ยม
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

business benefits

Multi-Company, Multi-Branch

รองรับการขยายกิจการ สามารถเพิ่มฐานข้อมูลบริษัท หรือฐานข้อมูลสาขาได้ไม่จำกัด

Multi-Currency

สามารถใช้สกุลเงินตราต่างประเทศได้หลายอัตรา และกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้

Multi-Project

สามารถทำงานโครงการได้ โดยเพิ่มข้อมูลโครงการ ได้ไม่จำกัด

Multi-Warehouse And Multi-bin

สามารถเพิ่มคลังสินค้าได้ไม่จำกัด และในแต่ละคลังสินค้าสามารถเพิ่ม Bin Locationได้ไม่จำกัด โดยแบ่งระดับได้สูงสุด 4 ระดับ

Multi-Language support

สามารถเปลี่ยนภาษาได้ โดยที่เมนูฟังชั่นหลัก รองรับ 28 ภาษา (28 Language), ที่คำอธิบายของแต่ละช่องหรือคอลัมน์ รองรับการแก้ไขทุกภาษา, สามารถบันทึกข้อมูลด้วยภาษาต่างๆ ได้

Approval Process

สามารถกำหนดการขออนุมัติในขั้นตอนต่างๆของการ ซื้อสินค้า,ขายสินค้า,รับและจ่ายสินค้าในคลัง,บันทึกสินค้าขาดหรือเกินจากการนับสินค้าในคลังสินค้า, การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ และ เงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

Profit Centers / Cost Centers

สามารถบันทึกบัญชีตามหลักศุนย์กำไร/ต้นทุน สามารถกระจายบัญชีไปยังมิติต่างๆที่ต้องการได้

Alert and Mail

สามารถกำหนดการทำงานให้แจ้งเตือน หรือส่งเมล์แจ้งให้ผู้เกี่ยวขัองในระบบทราบได้

Budgeting

สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้

Offset - Affiliated Company

สามารถทำการรับ/จ่ายเงิน ของกลุ่มบริษัทในเครือได้

Manufacturing

สามารถจัดการ การผลิตแบบ Make to Order, Make to Stock พร้อมกับสามารถเพิ่มทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน, เครื่องจักร และ อื่นๆได้

Inventory Valuation Methods

สามารถใช้วิธีการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ เช่น FIFO, Moving Average Cost, Standard Cost, Serial/Batch

Query Generator

สามารถจัดทำรายงานให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

Grow your SME in the digital economy

our professional services Include:

     การนำซอฟต์แวร์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมที่ปรึกษาหรือทีมผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเพื่อนำพาให้ผู้ใช้งานเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และรวดเร็วตามฟังค์ชั่นการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทางธุรกิจนั้นๆ รวมถึงการวางระบบเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันให้หมดไป และป้องกันปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

“Implementing SAP Business One transforms your business’ digital core, and sets you up for future success”

A Single System to Streamline Your Entire Business.

plan of action

ค้นหาโซลูชั่นเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัวของคุณ

Find an industry-specific solution for your expanding business

“SAP Business One โซลูชั่น” ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความท้าทายในอุตสาหกรรมของคุณ เซลเทคซอฟต์ไม่เพียงแต่นำเสนอความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางเท่านั้น แต่เรายังมั่นใจได้ว่า SAP Business One เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความต้องการและกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ เราได้พัฒนาโซลูชั่น SAP ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าของเราให้สามารถทำงานร่วมกับ SAP Business One ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนกระบวนการเฉพาะ การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลก็ตาม

ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจให้บริการ

ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจยา และสารเคมี

ธุรกิจให้เช่าสังหาฯ-อสังหาฯ

ธุรกิจกีฬา

ธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจขายปลีก

ธุรกิจเครื่องประดับ

หน่วยงานราชการ

ทางเลือกที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับองค์กร

ระบบ On Premise

คุณสามารถเลือกใช้งานโซลูชั่น SAP Business One ที่รันระบบอยู่ในสำนักงาน แต่ยังสามารถทำงานนอกสถานที่ได้เช่นเดียวกัน

ระบบ Cloud

คุณสามารถใช้งานโซลูชั่น SAP Business One บนระบบ Cloud ที่ทำงานได้จากทุกที่ โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

ระบบ On Mobile

คุณสามารถใช้งานโซลูชั่น SAP Business One บริหารจัดการธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยโทรศัพท์มือถือที่ควบคุมทุกสิ่งได้จากทุกที่ ทุกเวลา

SAP Business One Pricing

     เซลเทคซอฟต์ขอนำเสนอโซลูชั่น สำหรับ SAP Business One ที่ติดตั้งและรันระบบอยู่ในองค์กรคุณ และโซลูชั่นที่ทำงานอยู่บนระบบคลาวด์ที่ได้เตรียมการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

     ด้านล่างนี้คุณสามารถตรวจสอบช่วงราคาตามมาตรฐานที่บ่งบอกไว้ได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทีมงานเราเพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ดีขึ้นและกำหนดวิธีที่เราจะช่วยคุณได้ดีที่สุด

Copyright © Zeltechsoft. All rights reserved.